No icon

Świat

DONALD TRUMP: MUSIMY DOMAGAĆ SIĘ NATYCHMIASTOWEGO ZAKOŃCZENIA WOJNY NA UKRAINIE, ALBO SKOŃCZYMY W III WOJNIE ŚWIATOWEJ I NIC NIE ZOSTANIE Z NASZEJ PLANETY

Prezydent USA Donald Trump, pozostający nim wciąż po sfałszowanych wyborach w USA,  wzywa do „natychmiastowych” rozmów pokojowych na Ukrainie.
 
Fałszowanie wyborów w fałszywej demokracji amerykańskiej, de facto żydowskiej strefie okupacyjnej, takiej samej jak obecnie Unia Europejska włącznie z państwem polskim,  podjudzającej do wojny nuklearnej w imię szowinistycznych urojeń plemienia wybranego przez diabła, to nic nowego, standard, wiele poprzednich wyborów zostało sfałszowanych w USA, wielu prezydentów rozstrzelanych, co zostało bezsprzecznie udowodnione choćby w filmie dokumentalnym zatytułowanym „I Voted?”
 
Działania zorganizowanego żydostwa na Ukrainie są wyjątkowo podłe, adekwatne do patologicznych osobowości „chorych obłąkańców” – jak pisał o nich siłą rzeczy dobrze zorientowany Julian Tuwim w wierszu „Żydzi”, działających z ortodoksyjnych, ekstremistycznych pobudek anty-religii krwawego judaizmu.
 
Izrael prowadzi wojnę z całym światem nie-żydów, zwanych "gojami", którym żydzi doktrynalnie odmawiają człowieczeństwa, to wynika wprost z patologicznego judaizmu.
 
Żydzi
 
Czar­ni, chy­trzy, bro­da­ci,
Z obłą­ka­ny­mi oczy­ma,
W któ­rych jest wiecz­ny lęk,
W któ­rych jest wie­ków spu­ści­zna,
Lu­dzie,
Któ­rzy nie wie­dzą, co zna­czy oj­czy­zna,
Bo żyją wszę­dy,
Tra­gicz­ni, ner­wo­wi lu­dzie,
Przy­błę­dy.

Szwar­go­cą, wiecz­nie szwar­go­cą
Wy­ma­chu­jąc dłu­gi­mi rę­ko­ma,
Opo­wia­da­ją so­bie ja­kieś trwoż­ne rze­czy
I uśmie­cha­ją się chy­trze,
Taj­nie po­sie­dli naj­skryt­sze
Z mi­liar­da czar­nych, po­kracz­nych li­te­rek
Ci cho­rzy obłą­kań­cy,
Wy­bra­ny Ród czło­wie­czy!
Po­ma­zań­cy!

Po­gła­dzą mo­kre bro­dy
I zno­wu ra­dzą, ra­dzą...
- Tego na bok od­pro­wa­dzą,
Tego wo­ła­ją na stro­nę,
Trzę­są się... oczy str­wo­żo­ne
Rzu­cą szyb­ko przed sie­bie,
Czy ktoś nie sły­szy...

Wie­ki wy­ry­ły im na twa­rzach
Bo­le­sny gry­mas cier­pie­nia,
Bo no­szą w du­szy wspo­mnie­nia
O mu­rach Je­ro­zo­li­my,
O ja­kimś czar­nym po­grze­bie,
O ry­kach na cmen­ta­rzach...

...Ja­kaś sza­tań­ska Msza,
Ja­kieś ukry­te zbrod­nie
(...pod okna­mi... w piąt­ki... prze­chod­nie...
Goje... zaj­rzą do okien... Sza! Sza-a-a!)
 
Bob Dylan na audiencji u św. Jana Pawła II
 
Bob Dylan, jak powszechnie wiadomo pochodzenia żydowskiego, opisywał podły fenomen swych będących u steru świata braci, od których słusznie trzymał się na odległość kija, w słynnej  piosence do wiersza  “Masters of War”, stwierdzając w nim, iż niczym Judasz i sanchedryn  wciąż kłamią i zwodzą ludzi, aby uwierzyli w kłamstwo, że wojnę światową można wygrać. Ale potrafi wyczytać wszystko z ich oczu,  przejrzeć myśli w ich głowach tak, jak się widzi przez wodę.
 
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain
 
Pisał, że nigdy nie zrobili nic konstruktywnego, że budują tylko po to, żeby to zburzyć i bawią się światem, jak małą zabawką. Wciskają nam w ręce broń i chowają się przed naszym wzrokiem, odwracają się  i uciekają szybciej, niż leci wystrzelona z tej broni kula.
 
You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
 
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly
 
Pisał, że jest od nich młodszy, ale jedną rzecz wie z całą pewnością: że nawet Jezus nie wybaczyłby im tego, co robią,  
 
But there's one thing I know
Though I'm younger than you
That even Jesus would never
Forgive what you do
 
I zadawał im pytanie, czy ich pieniądze są aż tak dobre, warte tego, aby o nie w tak podły sposób zabiegać? Czy będą mogli kupić za nie wybaczenie? Przekonają się o tym, kiedy umrą, a wówczas okaże się, że wszystkie pieniądze, które zarobili nie są w stanie odkupić ich dusz. Będą się smażyli w piekle.   
 
Let me ask you one question
Is your money that good?
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could?
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul
 
Wiersz kończy stwierdzeniem, że życzy im śmierci i ma nadzieję, że ta śmierć nadejdzie szybko. Wówczas pójdzie na ich pogrzeb, będzie podążał za trumną bladym popołudniem i będzie patrzył, jak trumna jest spuszczana go grobu i stanie nad ich grobem, aby się upewnić, że są rzeczywiście martwi.
   
And I hope that you die
And your death will come soon
I'll follow your casket
By the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand over your grave
'Til I'm sure that you're dead
 
Dziś żydzi prowadzą wojnę na Ukrainie i podżegają do wojny światowej, chowają się przy tym za Wielką Wodą, w Izraelu, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,  w przekonaniu, że tam ich rakiety doprowadzonego do ostateczności Putina nie dosięgną. Oby się pomylili.  
 
W swoim wystąpieniu Prezydent USA mówi, że nic nie pozostanie na naszej planecie, jeśli konflikt rosyjsko-ukraiński nie zostanie rozwiązany.
 
Donald Trump ostrzegł, że III wojna światowa może wybuchnąć, jeśli konflikt między Rosją a Ukrainą nie zakończy się szybko porozumieniem pokojowym. Skrytykował politykę zagraniczną  Joe Bidena podczas wiecu „Save America” (Ratujmy Amerykę) w Minden w stanie Nevada,  w sobotę.
 
„Teraz mamy wojnę między Rosją a Ukrainą, w której mogą ginąć setki tysięcy ludzi” – powiedział Trump.
 
„Musimy domagać się natychmiastowych negocjacji pokojowego zakończenia wojny na Ukrainie, albo skończymy w III wojnie światowej i nic nie zostanie z naszej planety” – stwierdził, potępiając „głupich ludzi” w administracji Bidena.
 
Trump kilkakrotnie mówił, że konflikt na Ukrainie nie miałby miejsca, gdyby to on został ponownie wybrany w 2020 roku.
 
W zeszłym miesiącu deklarując częściową mobilizację rezerwistów, rosyjski prezydent Władimir Putin oskarżył Zachód o ryzyko katastrofy nuklearnej poprzez „zachęcanie”, czyli podżeganie ukraińskich żołnierzy, najemników sprowadzonych na Ukrainę przez zorganizowane żydostwo, także z Polaki,  do ostrzału elektrowni jądrowej w Zaporożu.
 
Oskarżył także popierających Kijów o „nuklearny szantaż” poprzez wygłoszenie oświadczenia o „możliwości i dopuszczalności” użycia broni masowego rażenia przeciwko Rosji. Kraj będzie się bronił wszelkimi dostępnymi mu środkami – dodał Putin.
 
Niektórzy zachodni urzędnicy zinterpretowali przemówienie Putina jako groźbę użycia taktycznej broni jądrowej. Szef CIA William Burns powiedział jednak w niedzielę, że „nie ma praktycznych dowodów”, że Rosja planuje przeprowadzić ataki nuklearne.
 
Niemniej Biden powiedział w czwartek tłumom zwolenników, że Stany Zjednoczone nie stanęły w obliczu „perspektywy Armagedonu” od czasu kryzysu kubańskiego w 1962 roku.
 
W czwartek, marionetkowy prezydent Ukrainy Władimir Zełenski, zwany na Zachodzie „Jewensky” ze względy na jego żydowską tożsamość,  wykluczył negocjacje z Putinem i wezwał do nuklearnych „uderzeń wyprzedzających”, aby zniechęcić Rosję do użycia broni jądrowej. Jego biuro propagandy stwierdziło później, że komentarze prezydenta zostały błędnie przedstawione.

Comment