No icon

Polska

ZDRADZIECKI AKT PRAWNY ANDRZEJA DUDY. GDZIE JEST WEZWANIE ZELENSKIEGO DO MILIONA ZDROWYCH, TĘGICH UKRAIŃCÓW, ABY WRACALI RATOWAĆ UKRAINĘ?

Dziś poseł Grzegorz Braun na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie RP, jako członek Komisji Obrony Narodowej RP, ujawnił kolejną, otwartą zdradę stanu kwalifikującą się – jak pisał poeta Władysław Broniewski – do kuli w łeb, za tę dłoń podniesioną nad Polską, zdradę, sygnowaną przez nielegalnego z punktu widzenia prawa prezydenta Polski, niejakiego Andrzeja Dudę.
 
Pan Duda bowiem podpisał postanowienie, które zostało dziś opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 274, zatem nabrało mocy prawnej, legalizujące użycie środków przymusu bezpośredniego oraz ostrej amunicji przez wojska obce, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Poseł Grzegorz Braun powiedział: „Oceniam to postanowienie, jako kolejny akt abdykacji z suwerenności, w istocie bezprawny, nielegalny, a więc zdradziecki ze strony prezydenta Andrzeja Dudy”.
 
Nawiązując do procesu legalizacji dzisiejszego bezprawie oświadczył, że ostrzegał przed tym, co się właśnie wydarzyło już sześć lat temu, w momencie wprowadzania w sposób „podstępny” i „pokątny” poprawek do ustawy autorstwa duetu egzotycznego Macierewicz / Siemoniak, umożliwiającej w perspektywie otwarcie legalizacji do działań obcych sił zbrojnych na terenie Rzeczpospolitej, poza terenem poligonu i również w stanie pokoju, bez ogłaszania stanu wojny.
 
Poprawki zgodnie z dyspozycją jego właścicieli podpisał wówczas ten sam Andrzej „Długopis” Duda.
 
Następnie p. Grzegorz Braun kontynuował: „Dla Konfederacji Korony Polskiej to jest zerojedynkowe. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tylko żołnierz polski pod bronią. Tylko Wojsko Polskie, do którego wzmacniania i rozbudowywania wzywamy […] Tylko Wojsko Polskie może być istotnym gwarantem bezpieczeństwa Polski i Polaków, polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu. Tylko Wojsko Polskie, a także naród nierozbrojony, może być istotnym gwarantem zachowania spójności, integralności terytorialnej RP, ciągłości granic, bezpieczeństwa, zdrowia, życia, majętności Polaków.”
 
„Nie słyszę wezwań, żeby milion tęgich, zdrowych Ukraińców, gotowych do pracy, a więc pewnie i do obrony ojczyzny, było wzywanych z Polski na odsiecz, żeby ratowali integralność, jak to dzisiaj w pustosłowiu przyjętej uchwały brzmiało „demokratycznej Ukrainy”, żeby tam ratowali.”
 
„Z jednej strony władze wyposażają obcego żołnierza w prerogatywy, których nie ma polski obywatel, pozwalają obcemu żołnierzowi chodzić pod bronią i używać tej broni włącznie z użyciem ostrej amunicji, włącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego w razie konieczności, a jednocześnie ta sama władza piętrzy trudności polskiego obywatela na drodze do zaopatrzenia się w broń. Nota bene, na Ukrainie tę perspektywę otwarto przed Ukraińcami i ma tam być procedowane prawo, które czyni legalnym wyposażanie się w broń przez ukraińskich obywateli.” Tyle poseł Grzegorz Braun, całe wystąpienie pod tym linkiem.
 
Coraz bardziej stają się klarowne intencje zorganizowanego żydostwa kontrolującego NATO, dążącego za wszelką cenę do wojny w Europie, spychającego Putina do narożnika jak szczura, żeby nie miał innego wyjścia i musiał zaatakować. Konsekwencją – jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach Nowych Aten ma być powstanie projektowanej oficjalnie co najmniej od początku ubiegłego wieku Judeopolonii, zlokalizowanej na terenach Polski na wschód od Wisły oraz na terenie Ukrainy zachodniej, przyległym do granic dzisiejszej Polski. Jesteśmy na prostej drodze do utraty niepodległości oraz do kolejnych rozbiorów, w zamyśle żydostwa z pewnością chętnie ostatnich w historii.
 
Powtarzamy: Celem tej wojny jest Polska, a także Ukraina, która jest tworem sztucznym, nigdy nie posiadała narodowości ani państwowości, a składa się głównie z Rusinów będących niegdyś poddanymi Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 
Ukraina jako samodzielne państwo, rządzona przez NKWD i żydowską oligarchię eksploatującą i mamiącą cynicznie Rusinów, budującą szowinistyczny mit rzekomego narodu oparty na Stefanie Banderze, który w swoim czasie nie był tam nikomu znany, a jak pisał biskup Stanisławowa bł. Grzegorz Chomyszyn słyszano jedynie o grekokatolickim księdzu o tym nazwisku (ojcu Stefana), który zasłynął z faktu, że wierni masowo odeszli z jego parafii i przeszli na katolicyzm, otóż państwo ukraińskie było potrzebne planującemu długoterminowo żydostwu do przejęcia ziem Polski, a także czarnoziemów i zasobów naturalnych jak ropa naftowa na Ukrainie, co właśnie następuje.
 
Od 2 lat istnieje mocno cenzurowana grupa na Facebooku, postulująca jedyne, realne rozwiązanie naszych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych poprzez powołanie Referendum Ogólnokrajowego na podstawie Art. 4 Konstytucji RP, które legalnie zniesie aktualny, programowo patologiczny system partyjniacki, pokojowo odsunie od władzy rząd, przekazując go w ręce sprawiedliwości i zakaże istnienia dewastujących programowo kraj partii politycznych, a przede wszystkim odda rzeczywistą władzę w ręce Polaków poprzez Sejmiki Samorządowe desygnujące i odwołujące Posłów do Sejmu, zobowiązanych instrukcjami do reprezentowania woli poszczególnych Sejmików, a nie sprzedajnych, tudzież autokratów mających czelność zarządzać dyscyplinę partyjną.
 
Dziś widać już całkiem klarownie, nawet bez szkiełka mędrca i oka, że system partyjniacki całkowicie wyczerpał swoją formułę i udowodnił w smutnej praktyce, że nie ma racji bytu, jest dla Polski kontr-produktywny, ewidentnie szkodliwy, dewastujący kraj i naród, śmiertelnie niebezpieczny dla przyszłych pokoleń.
 
Wypada wezwać wszystkie ugrupowania w Polsce oraz indywidualnych obywateli zatroskanych o przyszłość naszego kraju do niezwłocznego powołania postulowanego Referendum Ogólnokrajowego, odwołania rządu, powołania demokracji wg przedstawionego w opublikowanej tam prezentacji modelu wraz z koniecznymi instytucjami, jak sądy, trybunały obywatelskie, prokuratury, itd. zastępujące aktualną patologię zdegenerowanych i skorumpowanych socjopatów.
 
Kilka lat temu na spędzie notabli w USA, o ile dobrze pamiętam w Kalifornii (materiał jest na YT), wystąpiła reprezentantka gangu Rothschildów, która w swoim przemówieniu powiedziała między innymi rzecz bardzo istotną i z pewnością zbadaną dogłębnie przez najlepszych w sensie kompetencji merytorycznych naukowców na świecie. Mianowicie oświadczyła, że do wprowadzenia słynnego nowego porządku świata w ramach BBB (Build Back Better) potrzeba aprobaty maksymalnie 20% społeczeństwa, co wynika z badań oraz analiz naukowych.
 
To bardzo dobra wiadomość, bowiem wynika z niej wprost, że w Polsce można dokonać wszelkich, koniecznych zmian, uzyskując poparcie jedynie 20% społeczeństwa. Jest więc w praktyce możliwe powołanie instytucji Referendum i to w bardzo krótkim czasie, a na dobry początek wystarczy zapewne z 5% procent poparcia, które już po określeniu terminu konstytucyjnego Referendum Ogólnokrajowego i rozpropagowaniu tej idei wolnościowej, nota bene jedynej dziś możliwej do zrealizowania, z pewnością uzyska co najmniej 20% poparcia, a więc bariera zostanie pokonana.
 
Jeśli ktoś nie ufa słowom p. Rothschild, co dość łatwo zrozumieć, gdyż jej korzenie rodzinne sięgają samego jądra diaspory, która nawet kiedy mówi prawdę, to kłamie, cóż, taka gmina, to powinien obejrzeć całkiem niezły film zatytułowany „I am”, w którym przedstawione zostały między innymi mechanizmy rządzące zachowaniami społecznymi, potwierdzające enuncjacje p. Rothschild.
 
Jeśli chcemy wolności oraz sprawiedliwego, zamożnego kraju, pozostaje nam zjednoczyć się w jedynym sensownym działaniu odrzucając partyjniackie mrzonki, jakkolwiek łakomie potrafiłyby z pozoru wyglądać. Trzeba przyjąć do wiadomości, że żadna kanapa w zdradzieckim Sejmie nic nie zmieni, a oszukiwanie się, że być może i dlaczego nie spróbować, jest kuszeniem diabła, który czeka tyko na takie dictum, aby nam pokazać w praktyce przyszłość, która czeka Polskę pod jego rządami.
 
Ideę Sejmików Obywatelskich zrozumiał p. red. Janusz Zagórski z Niezależnej TV i od bodajże roku organizuje takie Sejmiki w praktyce zamiast kolejnej, zbytecznej oraz szkodliwej dla Polski partii. Dołączajmy do niego, tam już są struktury niemal gotowe, wystarczy je wzmocnić oraz zmienić tak, aby odpowiadały naszym, polskim potrzebom, a to żadna sztuka, merytoryczna argumentacja z pewnością pozwoli na wypracowanie racjonalnego konsensusu. Albowiem jeszcze Polska nie zginęła, lecz wkrótcemoże zginąć, przez nasze, obywateli zaniechane.

Comment