No icon

Polska

BIAŁORUSKA PROKURATURA WSZCZYNA ŚLEDZTWO PRZECIWKO DZIADKOWI PREZYDENTA DUDY, KTÓRY BYŁ UKRAIŃSKIM HITLEROWCEM, MORDERCĄ POLAKÓW Z BATALIONU KARNEGO UPA

Prokuratura Generalna Białorusi prowadzi oficjalne śledztwo w sprawie życiorysu dziadka nieszczęsnego, zdalnie sterowanego przez zorganizowane żydostwo prezydenta RP Andrzeja Dudy, który miał być członkiem ukraińskiego batalionu pacyfikacyjnego, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków.
 
Białoruska prokuratura  przygląda się działalności dziadka prezydenta Polski Andrzeja Dudy – poinformował prokurator generalny tego kraju Andrej Szwed. Zauważył, że w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej dziadek polskiego prezydenta był członkiem ukraińskiego batalionu pacyfikacyjnego UPA, który działał na Białorusi.
 
"Teraz aktywnie dokumentujemy działalność dziadka prezydenta Dudy, który odznaczył się szczególnymi okrucieństwami w obwodach mińskim i witebskim – powiedział Adrej Szwed, występując na konferencji w Mińsku „Pamięć historyczna: wielkie zwycięstwo osiągnięte dzięki jedności”
 
Informacja o tym, że Mychajło Duda, ps. Gromenko, będący członkiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jest dziadkiem prezydenta Polski, pojawiła się po raz pierwszy w mediach w 2015 roku, były także doniesienia, że to dziadek stryjeczny, co nic nie zmienia, niewiele osób chciało wówczas dać wiarę, a szkoda, gdyż dziś mleko już się rozlało, Duda obciążony takimi hakami oraz żoną żydówką jest w całkowitej mocy sił Polsce wrogich, co doskonale widać po jego antypolskich działaniach, także tych gloryfikujących ukraińskich ludobójców. Jeśli miałby choć odrobinę honoru i przyzwoitości, powinien natychmiast podać się do dymisji. Ale nie ma.
 
Dziadek Andrzeja Dudy (mniejsza o to, czy stryjeczny, to nieistotne) nie jest postacią nieznaną. Ukraińcy wspólnie z jaczejką australijską (tą od kowidowego obozu koncentracyjnego Australia) nakręcili o nim film fabularny, propagandową agitkę dostępną na żydowskim Amazonie, zatytułowaną "Żelazna Sotnia" (Iron Hundred), w 2004r. Michaił Duda (Михаил Дуда) prezentuje się tam jak na ukraińskiego hitlerowca przystało. W seniora rodu Duda wcielił się aktor Nikolay Boklan.
 
Mychaił Duda z filmu "Żelazna Sotnia"
 
Ukraińska Powstańcza Armia jest współodpowiedzialna wraz z OUN-B za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Kresach, z inspiracji oraz pod kontrolą żydowskiego NKWD, znanego powszechnie jako rzeź wołyńska oraz czystka etniczna w Małopolsce Wschodniej.
 
Duda wypiera się własnego dziadka - mordercy, co jest zrozumiałe, aczkolwiek wyjątkowo nieładne.
 
W 2020 r. w prasie białoruskiej pojawił się artykuł zatytułowany: "Dziadek Prezydenta RP był członkiem UPA i brał udział w ludobójstwie Polaków" (Дядото на президента на Полша е бил член на УПА и е участвал в геноцида на поляците". Rewelacje potwierdza prasa ukraińska w artykule "Анджей Дуда: біографія польського президента та друга України" (Andrzej Duda: biografia polskiego prezydenta i przyjaciela Ukrainy), dumna z prezydenta Polski z takim rodowodem: https://tsn.ua/ato/andzhey-duda-biografiya-polskogo-prezidenta-2069479.html
 
Białoruski autor pisze tak:
 
"Wczoraj pisałem o pozdrowieniu Bandery wykonanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Dziś wycofuję pytanie - wycofuję pytanie - dlaczego Prezydent RP Duda przywraca pomniki Banderze w Polsce i gratuluje gwardii honorowej pozdrowieniami Bandery.
 
Okazuje się, że stryjeczny dziadek Prezydenta RP jest bohaterem narodowowyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego z polskim i sowieckim najeźdźcą.
 
To Michaił Duda z Bandery, nazywany „Gromenko”. Członek OUN od 1937 r. W 1939 r. wyjechał do III Rzeszy i po specjalnym przeszkoleniu znalazł się w specjalnym batalionie "Roland". Pod koniec 1941 r. (zasłużył się w masakrze uciekających rodzin) znalazł się w słynnym Schutzmanschaftbatalion-201 na Białorusi. Pamiętacie spalenie całych wiosek w stodołach? Więc oni po prostu tacy są. Następnie ponownie w UPA, w czerwcu 1947 r. przedarł się przez Czechosłowację na zachód, do Republiki Federalnej Niemiec. Został zwerbowany przez Amerykanów. Cała krwawa historia została naturalnie wybaczona i ponownie poszedł specjalny trening.
 
W 1950 został zrzucony na spadochronie w ZSRR. Ale wtedy skończyło się szczęście Michaiła Dudy - grupa dywersyjna została otoczona - i dzielny bohater, który dokładnie wiedział, co się z nim stanie w związku ze spalonymi dziećmi na Białorusi, dzielnie się zastrzelił.
 
Za ten strzał w głowę Michaił Duda "Gromenko" został pośmiertnie odznaczony tytułem Kawalera Złotego Krzyża Zasługi Wojskowej I klasy...
 
Słaby ukraiński film Żelazna setka poświęcony jest nawet wyczynom rycerza Michaiła Duda"
 
Warto zauważyć, że film zawiera wątki antypolskie oraz zwykłe kłamstwa historyczne. W scenie ukazującej rzekomo Naczelne Dowództwo Polski, widzimy polskich dowódców z początku II wojny światowej oraz współpracujących z nimi sowieckich oficrerów, a z ekranu pada tekst rzekomo polskiego dowódzcy w randze generała, jak się okazuje... Karola Świerczewskiego: "Dla nikogo nie jest tajemnicą towarzysze, że plan deportacji Ukraińców z tych ziem uzgodniony pomiędzy rządami polskim i sowieckim, nie przebiega zgodnie z planem. Liczba ochotników przesiedleńców wydaje się zbyt niska, są także tacy, którzy przekraczają nielegalnie granicę i wracają z powrotem do Polski. Wpływ banderowskiego podziemia na polulację nie jest jedyną przyczyną naszych problemów. Towarzyszu Wojciechowski, zarządzacie rejonem Przemyśla. Kontrolujemy tylko mioasta towarzyszu Świerczewski i muszę doniesć, że program przesiedleńczy skutkował splądrowaniem ukraińskich wsi. W rezultacie liczba bandytów UPA ciągle wzrasta i oni teraz kontrolują sutuację - odpowiada Wojciechowski. Ukraińcy postrzegają Banderowców jako chroniących ich przed dalszymi pogromami" - itd. To materiał dla prokuratury.       
 
Wiemy z całą pewnością, że premierem Polski jest zakłamany do szpiku kości, podły żyd, Mateusz Jakub Morawiecki – sam to ogłosił światu w izraelskiej gazecie The Jerusalem Post, artykuł jest dostępny w Internecie.
 
Teraz się okazuje, że prezydentem jest wnuk ukraińskiego hitlerowca, który zasłużył się w ludobójstwie polskich rodzin na Kresach. Czowiek, który ściska się nieskromnie z żydowskim hitlerowcem, zbrodniarzem i mordercą na Ukrainie, dla którego Francuzi żądają kary dożywocia (nie ma tam kary śmierci, żydostwo zadbało)  -  łotrem Zełeńskim.
 
 
Kto podmienił Polaków? Co się stało, że ten dzielny, niegłupi i waleczny naród udało się tak cyniczne okpić i sprowadzić do roli bezmyślnych niewolników?  

Comment