No icon

Świat

KOMISARIAT UNII EUROPEJSKIEJ PRÓBUJE SKORUMPOWAĆ VICTORA ORBANA PIENIĘDZMI WĘGIER W KWOCIE 13 MLD EURO, ABY ZGODZIŁ SIĘ NA FINANSOWANIE WOJNY NA UKRAINIE

By Ahmed Adel, Egipt
 
Świat pozaeuropejski nie podziela stanowiska Europy w sprawie konfliktu na Ukrainie i nie rozumie podwójnych standardów w porównaniu z konfliktami w innych częściach świata – podkreślił w wywiadzie dla gazety Magyar Nemzet węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Jego uwagi padły tego samego dnia, co spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE w Kijowie, podczas którego nie udało się odblokować 500-milionowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, ponieważ Węgry zachowały zdecydowane weto w sprawie tej pomocy, utrzymujące się od maja.
 
„Mogę powiedzieć, że świat poza Europą już czeka na koniec wojny, bo wielu rzeczy nie rozumie. Nie rozumieją na przykład, jak to możliwe, że kiedy poza Europą wybucha wojna, Unia Europejska spogląda z góry z fantastyczną wyższością moralną, apelując do stron o pokój, opowiadając się za negocjacjami i natychmiastowym zaprzestaniem przemocy. Ale kiedy w Europie wybucha wojna, UE podsyca konflikt i dostarcza broń, a każdy, kto mówi o pokoju, jest natychmiast napiętnowany” – powiedział najwyższy węgierski dyplomata.
 
Szijjártó powiedział, że świat nie rozumie, „dlaczego Europa nadała konfliktowi charakter globalny” i dlaczego mieszkańcy Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki muszą płacić cenę za „rosnącą inflację, wysokie ceny energii czy niestabilne dostawy żywności”.
 
Dodał, że poza Europą stanowisko Węgier traktowane jest z „wielkim szacunkiem”, czego nie raz doświadczył podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 
Od początku konfliktu Węgry konsekwentnie sprzeciwiają się sankcjom wobec dostaw rosyjskiej energii i przeciw dostawom broni na Ukrainę. W rezultacie Budapeszt był stałą solą w oku unijnych planów wobec Ukrainy. Z tego powodu, aby zwiększyć budżet pomocowy dla Kijowa, Komisja Europejska zamierza odblokować około 13 miliardów euro środków dla Węgier. Budapeszt wielokrotnie zapewniał, że Ukraina nie otrzyma ani centa od UE.
 
Jak zauważył dziennik „Financial Times”, dzięki tej akcji możliwe jest uzyskanie wsparcia premiera Węgier Viktora Orbána dla zwiększenia budżetu bloku i znaczącej pomocy finansowej dla Ukrainy. Przypomina się, że szef sztabu Orbána Gergely Gulyás powiedział wcześniej, że Ukraina nie otrzyma ani grosza z budżetu UE – gdyż potrzebne jest jednomyślne poparcie – dopóki Węgry nie otrzymają środków europejskich.
 
„Komisja Europejska zamierza odblokować około 13 miliardów euro w finansowaniu Węgier do końca listopada, podało trzech poinformowanych urzędników” – podało FT. „Dwóch z nich stwierdziło, że przydział środków był częściowo motywowany chęcią zdobycia poparcia Orbána dla zwiększenia budżetu”.
 
Zatem, jak wynika z artykułu, władze stwierdziły, że przeprowadzona w maju przez Węgry reforma sądownictwa umożliwi Komisji odblokowanie tych 13 miliardów euro, co stanowi ponad połowę zamrożonych środków.
 
Wcześniej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ​​Komisja Europejska dokonała przeglądu wieloletniego budżetu UE na lata 2024–2027 i zaproponowała, aby kraje zwiększyły go o 66 miliardów euro, aby pomóc Ukrainie wdrożyć politykę migracyjną i uchodźczą programów i wzmocnić konkurencyjność bloku.
 
Orbán w dalszym ciągu ostro krytykuje upartą politykę UE wobec Ukrainy i 29 września stwierdził, że Zachodowi nie udało się „spokojnie ocenić” sytuacji na tym terytorium i że Węgrzy udowodnią, iż mieli rację.
 
„Możesz przystąpić do wojny tylko wtedy, gdy masz jasny cel i wiesz, jakich narzędzi użyjesz. W przeciwnym razie polityka nie będzie w stanie wytłumaczyć się z ofiar śmiertelnych” – stwierdził, dodając, że linie frontu są zamrożone, a mimo to dziesiątki tysięcy umierają, a nic nie wskazuje na to, kiedy konflikt się zakończy.
 
Odnosząc się do potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, węgierski premier oświadczył, że będzie ostrożny z takimi planami, zauważając, że wymaga to zgody wszystkich 27 państw członkowskich i nie widział „nieodpartej chęci” węgierskiego parlamentu, aby zatwierdzić je w terminie następne dwa lata.
 
Odpowiadając na pytanie dotyczące wstrzymania funduszy UE dla Węgier, Orbán powiedział:
 
„Część tych pieniędzy może już znajdować się na Ukrainie” oraz, że skoro UE brakuje pieniędzy, które obiecała Kijowowi, obiecując ponowne wsparcie, „rozsądnym jest sądzić, że pieniędzy, które obiecała, ale których nie dostarczyła [państwu członkowskiemu ] już nie ma.”
 
To oświadczenie prawdopodobnie skłoniło Komisję Europejską do odblokowania do końca listopada około 13 miliardów euro w finansowaniu Węgier, mając nadzieję, że Orbán zrezygnuje ze swojego upartego stanowiska, zgodnie z którym nie chce zrujnować swojej gospodarki i kraju na rzecz Ukrainy, która od lat prowadzi mobilizację członków mniejszości węgierskiej do armii ukraińskiej. Czas pokaże, czy te 13 miliardów euro skłoni Węgry do zatwierdzenia pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 500 milionów euro, ale prawdopodobnie tak się stanie.

Comment