No icon

Polska

LEKARZE MORDERCY CHCĄ UCIEC Z POLSKI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ ZA ZBRODNIE DOKONANE Z ZIMNĄ KRWIĄ W RAMACH FAŁSZYWEJ PANDEMII COVID 19

Jedynie w pierwszym półroczu 2022r. okręgowe izby lekarskie wydały niemal tyle samo zaświadczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej, co w całym poprzednim 2021 r. Chcą uciec za granicę przed nieuchronną odpowiedzialnością karną w ramach projektu Norymberga 2.0 zainicjowanego przez posła Grzegorza Brauna, który powołał odpowiednią komisję sejmową prowadzącą przesłuchania w sprawie oraz dokumentującą zaistniałe, ewidentne zbrodnie lekarzy, dokonane z najniższych pobudek, niczym przez płatnych morderców, gdyż wyłącznie z chęci zysku, w ramach humbugu fałszywej pandemii szerzonego po świecie przez zorganizowane żydostwo kontrolujące całą masonerię świata, co nie powinno nikogo dziwić, albowiem idea masonerii służącej de facto celom plemiennym, quasi mesjanistycznym, została wykoncypowana oraz zrealizowana przez Tuwimowych” chorych obłąkańców” przed stuleciami, czego dowód istnieje na piśmie w postaci zapisów protokołów przedstawionych na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897r. przez Herzla i jego szowinistyczną koterię.
 
Zostały tam nakreślone zarówno funkcja masonerii świata, jak i jej nieuchronnie tragiczny koniec, kiedy ograniczeni umysłowo masoni, bez względu na posiadane tytuły, jak Sawicki, który pełniąc funkcje ministra kazał polskie jabłka rozgniatać walcami, a którego tytułują ostatnio „doktorem”, czy „profesorowie” szerzący propagandę w mediach, z reguły zwykli  grandziarze,  albo pożyteczni idioci z wybujałym, eugenicznym ego, aspirujący do roli znanej nam w Polsce nadzwyczajnej kasty,  po „zameldowaniu wykonania zadania” będą padali jak muchy od trucizn, w „wypadkach samochodowych”, albo podczas „błędów lekarskich” członków diaspory, jak ten żyd z Londynu, Harold Shipman , „Doktor Śmierć”, któremu udowodniono zamordowanie z zimną krwią ponad 300 własnych pacjentów, bogatych „gojów”, a prokuratura przedstawiła dowody na to, że liczba jego ofiar przekraczała 1000 osób. Shipman mordował pacjentów zastrzykiem diamorfiny.
 
Żydowski "Doktor Śmierć", Harold Shipman.
 
Żydowski program dominacji nad światem, który wyciekł do opinii publicznej w formie publikacji w 1903r., a stanowiący namacalny dowód, historyczny egzemplarz „Protokołów” ze stemplem z tą właśnie datą znajduje się w zbiorach British Museum w Londynie, jasno precyzuje cele żydostwa oraz środki przewidziane dla ich osiągnięcia – to walka z inteligencją oraz prawdziwą arystokracją „gojów” i zastępowanie jej „arystokracją pieniądza”, żydowskimi nuworyszami jak Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos i inni. Kreowanie fałszywych autorytetów, jak „gwiazdy” piłki nożnej, które można wycenić w pieniądzach, popularni piosenkarze, różni celebryci, etc.  Ponadto walka z dobrostanem znienawidzonych „gojów” np. programową inflacją, bezczelnymi oszustwami „na franka”, teraz stopami procentowymi oraz WIBOR-em,  walka z ich tożsamością, tradycja, rodziną,  z prawdziwą kulturą poprzez zastępowanie jej patologią w rodzaju perwersyjnych spektakli znanych i w Polsce, horrorów z Hollywood, kwestionowanie rzeczy tak oczywistych jak choćby płeć, promocję przemocy oraz wszelkiej patologii w prasie, radiu, telewizji, a także  w Internecie, o który Werner Herzog w jednym ze swych świetnych filmów dokumentalnych pytał, czy jest emanacją szatana? Wówczas takie pytanie rzucone w dialogu wydawało się nie na miejscu, nie zwróciło też penie uwagi większości widzów, lecz po kilku latach widzimy, że zarówno wiedza, jak i intuicja Herzoga nie zawiodły.  
 
Masoneria w Chinach
 
Skorumpowana przywilejami oraz benefitami masoneria odgrywa kluczową rolę w tym podłym projekcie opartym na szowinizmie oraz absolutnym przekonaniu o wyższości żydostwa nad „gojami”, literalnie zwierzętami w ludzkiej skórze, wynikającym wprost z sączonej żydom od dziecka doktryny judaistycznej. Widzimy to doskonale w przypadku realizacji jednego z elementów programu zawartego w „Protokołach”, już wówczas określonego wprost jako „szczepienie chorób”, mianowicie morderczej fałszywej pandemii Covid-19, która została zorganizowana oraz przeprowadzona w wielu krajach świata w jednym czasie, włącznie z Chinami, o których niewiele na Zachodzie wiadomo, więc opinia publiczna w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Chinach jak wszędzie funkcjonuje masoneria powiązana z resztą świata, a nadzór nad nią, nad tamtejszymi giełdami, handlem międzynarodowym, mediami sprawuje zorganizowane żydostwo z banków Goldman Sachs, JP Morgan itd., często zupełnie jawnie, np.  zasiadając w zarządach gigantycznego interfejsu eksportowego  Alibaba.com, czy posiadając pakiety kontrolne akcji „chińskich” przedsiębiorstw, oganizując oferty IPO, czy indoktrynując Chińczyków już od czasów sowieckiego (żydowskiego) bolszewizmu w Rosji, pełniącego w Chińskich rządach funkcje ministerialne, jak Jakub Rosenfeld, minister zdrowia, znany Chińczykom jako generał Liu.
 
Jakub Rosenfeld, znany jako "generał Liu", minister zdrowia w bolszewickich Chinach.
 
Zatem lekarze czmychają z Polski, przy czym zdaniem samorządu lekarskiego przyczynami są między innymi restrykcyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności i brak systemu „no-fault”, czyli możliwości bezkarnego mordowania pacjentów dla miłego grosza, albo dla sportu, w ramach żydowskiego szowinizmu.  

Comment