Nowe Ateny  -  internetowy magazyn muckrakingowy, prawdziwe wiadomości z kraju i ze świata
Świat MAPA MORITZA GOMBERGA – REAKTYWACJA. DLA WOLNEJ POLSKI MIEJSCA NA ŚWIECIE NIE MA I NIE BYŁO OD DAWNA. DECYZJE ZAPADŁY JESZCZE W CZASIE II WOJNY, W 1941 ROKU
Thursday, 26 Oct 2023 15:31 pm
Nowe Ateny  -  internetowy magazyn muckrakingowy, prawdziwe wiadomości z kraju i ze świata

Nowe Ateny - internetowy magazyn muckrakingowy, prawdziwe wiadomości z kraju i ze świata

Mapa Gomberga to kompletny  nonsens. To znaczy nie tyle sama mapa, która rzeczywiście powstała, istnieje i można ją dziś zobaczyć w poważanych zbiorach Biblioteki Kongresu USA, online, pod numerem katalogowym gm70005331, ale nonsensem jest to, że miałby ją stworzyć jakiś ubogi, nic nieznaczący żyd, niejaki Moritz Gomberg, o którym niemal nic nie wiadomo, emigrant podobno ze Szwajcarii, podobno wywodzący się z żydostwa mieszkającego w Polsce, na dodatek niebędący profesjonalnym kartografem, politykiem, prawnikiem, specjalistą od spraw międzynarodowych, strategiem wojennym, geografem, finansistą, tylko zwykłym, prostym zegarmistrzem, osiadłym w Filadelfii.
 
 
To ów Gomberg, jak żydostwo usiłuje wmówić światu, miał być jednoosobowym, prywatnym demiurgiem konstrukcji Nowego Porządku Świata, mapy podpisanej przez swoich autorów wyraźnie już w samym jej tytule:
 
„Zarys POWOJENNEJ MAPY NOWEGO ŚWIATA, według USA w kooperacji z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zakładający ustanowienie Nowego Światowego Porządku Moralnego, dla permanentnego pokoju, wolności i rekonstrukcji świata.”
 
 
I nie trzeba tu prowadzić żadnego śledztwa dziennikarskiego, ponieważ częścią tej mapy jest komentarz, wyraźnie amerykańskiego rządu, Roosevelta, sterowanego otwarcie przez zorganizowane żydostwo, nakreślający zasady Nowego Porządku Moralnego świata po wojnie, brzmiący momentami niczym wyjątki z Karola Marksa, czy Lenina vel Blanka, albo Adolfa Hitlera, jednak trudno się dziwić, w końcu żydowscy komuniści rządzą USA nie od dziś, znani obecnie jako Demokraci (osły) będący fałszywą alternatywą dla ociężałych umysłowo Republikanów (słoni), niczym w Polsce PiS i PO, zgodnie z antydemokratycznym standardem „demokracji parlamentarnej” wdrożonym na dzikim Zachodzie przez żydowską oligarchię światową, kontrolującą wszędzie obydwie, główne opcje partyjniaków.
 
O tej mapie mówi dr Leszek Pietrzak w swoim interesującym skądinąd wystąpieniu na YT i choć mówi wiele, to nie mówi wszystkigo, stąd konieczność uzupełnienia tak ważnego dla świata tematu. Dr Pietrzak nie podaje także tłumaczenia najważniejszego tekstu z tejmapy, które dla naszych Czytelników wykonaliśmy i prezentujemy poniżej.    
 
Mapa „Gomberga”, wg zapisów katalogowych Kongresu USA została opublikowana w lutym 1942r., czyli wkrótce po zmianie sojuszy i rozpoczęciu Operacji Barbarossa kończącej trzeci, wojenny rok ścisłej współpracy ZSRR Stalina z III Rzeszą Adolfa Hitlera, choć oficjalna współpraca militarna Niemców z sowietami sięga roku 1922r., kiedy został podpisany traktat w Rapallo. Od tego czasu potęga militarna Niemiec, na potrzeby kolejnej wojny w imię żydowskiego NWO, pełnej dominacji, która miała pochłonąć Polskę, zwaną przez żydostwo „bękartem wersalskim”,  była budowana na terenie ZSRR, ponieważ Traktat Wersalski formalnie zdemilitaryzował Niemcy, zabraniał im produkcji ciężkiej broni, czołgów, samolotów, dział, itd., więc opinia publiczna musiała zostać znieczulona przeniesieniem zbrojeń za żelazną kurtynę, która wkrótce miała zasłonić sporą część Europy, tworząc tzw. „demoludy”.     
 
Wygląda na to, że Niemcy wspierani dotąd przez żydów, którzy niczym Lenina/Blanka w 1917r. w  Rosji, doprowadzili Hitlera do władzy w Niemczech w 1933r. i tę wojnę dla swych partykularnych celów wywołali tak, jak dzisiaj wywołali wojnę na Ukrainie, a teraz wywołują ją na Bliskim Wschodzie rozpoczynając od sadystycznego flekowania bezbronnej Gazy, aby przejść do  Syrii, Libanu, Iranu, Turcji oraz Rosji, zatem wygląda na to, że z przyczyn, które wymagałyby szerszego opisu, Niemcy zostali w 1942r. rzuceni na pożarcie przez żydowskich bolszewików ZSRR Stalina oraz koalicję zjednoczonych państw Europy wschodniej z Polską na czele, a także dzikiego Zachodu, do którego już na sam koniec wojny dołączyły czerpiące dotąd z niej gigantyczne zyski Stany Zjednoczone, przygotowując sobie uprzednio grunt prowokacją typu Hamas w Gazie, na Pearl Harbour, właśnie na koniec 1941r.
 
Mapa „Gomberga” to żmudna, specjalistyczna, solidna praca całego zespołu wysoce kompetentnych żydów, analogicznie jak Protokoły Mędrców Syjonu przedstawione diasporze na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897r. przez Teodora Herzla i jego koterię bez wątpienia składającą się z najwybitniejszych pośród ówczesnego żydostwa intelektualistów, prawników, psychologów, socjologów, behawiorystów, finansistów, ekonomistów, itd.
Nie mogła powstać z dnia na dzień. Wymagała pełnej orientacji w geopolityce, w możliwych rozwiązaniach militarnych, perspektywach, świadomości możliwości zrzeczenia się kolonii przez Wielką Brytanię wówczas tak potężną, że „nigdy nad nią nie zachodziło słońce”, nie wspominając o koloniach niemieckich, holenderskich, francuskich, czy portugalskich.
 
Patrząc dziś na tę mapę, w kontekście fałszywej pandemii, irracjonalnej pozornie wojny na Ukrainie, a teraz żydowskiej prowokacji w Palestynie wiodącej wprost do III WŚ, trudno się oprzeć wrażeniu, iż projekt „Gomberga” przedstawiony na tej mapie oraz w manifeście pod nią został reaktywowany i jest właśnie realizowany, a  Polska już wkrótce ponownie straci niepodległość na kolejne 123 lata, albo na zawsze, w każdym razie jako republika ZSRR 2.0 trafi za żelazną kurtynę w ręce sowieckiego żydostwa, jak tylko upora się ono z niesfornym Putinem, a może znacznie wcześniej, wykorzystując go w roli pożytecznego idioty. Możliwe i wielce prawdopodobne są także inne scenariusze, np. taki, że z Polski jako z hubu zbrojeniowego NATO przeciw Rosji zostanie tylko lej po bombie, albo już wkrótce będzie poddana rozbiorowi i część przypadnie okupowanym przez żydostwo Niemcom, część żydowskiej Ukrainie z przeznaczeniem na Niebiańską Jerozolimę na wschód od Wisły, a cześć Rosji, która prędzej, czy później ma wrócić pod żydowskie panowanie zapoczątkowane w 1917r.
 
Sam nieszczęśnik Moritz Gomberg, wygląda w tym projekcie  na wcielenie prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, którego przemówienie o Czterech Wolnościach i Porządku Moralnym (z jego orędzia o stanie państwa dla 77. Kongresu) jest cytowane na dole tej mapy, po czym następuje, przerażający,  główny manifest ewidentnie żydowski, ze znaną od wieków, załgana retoryką typu „liberté, égalité, fraternité”, ujawnioną otwarcie już we wspomnianych  Protokołach.  
 
Poniżej przedstawiamy chyba jako pierwsi tłumaczenie na język polski tekstu znajdującego się w miejscu legendy pod mapą „Gomberga”, na której Polska jest sowiecką republiką, zawierającego znamienne, mrożące krew w żyłach słowa manifestu żydowskiego, przedstawione przez Roosevelta i prosimy dobrze się w nie wczytać, a Nowy Porządek Świata ujawni przed Państwem swoich odwiecznych autorów, metody oraz cel ostateczny, którym jest żydowskie panowanie nad całym światem:
 
„Jako że USA przy współpracy z Demokracjami Ameryki Łacińskiej, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, przejmuje światowe przywództwo w celu ustanowienia Nowego Światowego Porządku Moralnego dla trwałego pokoju, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i odbudowy świata.
 
NASZA POLITYKA BĘDZIE TAKA:
 
1. My, Stany Zjednoczone Ameryki, we współpracy z naszymi sojusznikami, z powodów naszego bezpieczeństwa narodowego oraz w interesie międzynarodowej moralności, jesteśmy zdeterminowani, aby zgnieść i kompletnie zniszczyć moc militarną agresorów Osi oraz ich satelitów, niezależnie od kosztów, wysiłku i czasu potrzebnego do wykonania tego zadania.
 
2. Stary światowy porządek kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, rywalizującego imperializmu i najemnej dyplomacji równowagi sił; monarchii, dyktatorów, uprzywilejowanych mniejszości, plutokratycznych monopolistów i podobnych społecznych pasożytów; skorumpowany porządek odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm, zagrażający naszemu bezpieczeństwu narodowemu i pokojowemu procesowi, nigdy więcej nie powinien powstać.
 
3. Nowy Światowy Porządek Moralny dla permanentnego pokoju i wolności zostanie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny.
 
4. Z powodów historycznych, struktury ekonomicznej, korzystnej geografii i dobrobytu ludzkości, Stany Zjednoczone muszą, altruistycznie, przyjąć przywództwo w nowo ustanowionym, demokratycznym porządku światowym.
 
5. Aby zmniejszyć ciężar i kryminalne marnotrawstwo wydatków na zbrojenia na całym świecie, Stany Zjednoczone, przy współpracy z Ameryką Łacińską, Brytyjską Wspólnotą Narodów i ZSRR, zobowiązują się do gwarantowania pokoju narodom, które będą trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny.
 
6. Aby być w stanie, w spełnieniu naszych zobowiązań, skutecznie zapobiec możliwości ponownego wystąpienia innego światowego kataklizmu, niezwyciężoność Stanów Zjednoczonych jako potęgi wojskowej, morskiej i lotniczej, będzie głównym warunkiem wstępnym.
 
7. Z realistycznych względów strategicznych i naszej niewrażliwości na szkody, konieczne jest, aby Stany Zjednoczone uzyskały zrzeczenie się kontroli nad swoimi posiadłościami od wszystkich obcych mocarstw na całej Półkuli Zachodniej, jej wodach przybrzeżnych oraz strategicznych wyspach, zgodnie z załączoną mapą.
 
8. Ze względu na obronę półkuli i w duchu oraz tradycji nowej doktryny Monroe dotyczącej solidarności półkulowej i polityki „Dobrego Sąsiedztwa”, Stany Zjednoczone, za zgodą republik latynoamerykańskich, uzyskają kontrolę i prawa protektoratu nad zrzekniętymi się terytoriami.
 
9. Aby wzmocnić naszą pozycję w regionie Karaibów, który ma oczywiste znaczenie dla obrony półkulowej, zostaną zaoferowane wszelkie możliwe zachęty naszym sąsiadom z Ameryki Centralnej i Indii Zachodnich, aby ułatwić ich wejście jako równorzędnych stanów USA, zgodnie z mapą.
 
10. Aby umocnić polityczno-ekonomiczną jedność półkuli zachodniej, Stany Zjednoczone będą promować i wspierać zjednoczenie Ameryki Południowej w dobrze zorganizowane, demokratyczne, zjednoczone „Stany Zjednoczone Ameryki Południowej”.
 
11. Wyzwolone Gujany Brytyjskie, Francuskie i Holenderskie zostaną zreorganizowane jako jedno państwo USSA.
 
12. Wszystkie mocarstwa zrzekną się kontroli nad swoimi koloniami, mandatami i strategicznymi wyspami na całym świecie.
 
13. Brytyjska Wspólnota Narodów, druga pod względem znaczenia potęga wojskowa i morska, współpracująca w wiążącym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako mocarstwem dla wolności, zachowa i uzyska kontrolę nad takimi terytoriami, bazami zapewniającymi bezpieczeństwo oraz strategicznymi wyspami, które są niezbędne do utrzymania światowego pokoju i wolności, zgodnie z mapą.
 
14. ZSRR, trzecia pod względem znaczenia potęga wojskowa, współpracująca ze Stanami Zjednoczonymi jako mocarstwem dla wolności i utrzymania światowego pokoju, uzyska kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi obszarami sąsiadującymi oraz nad terenami Niemiec i Austrii, które mają zostać zreorganizowane i ostatecznie włączone jako równe republiki ZSRR, zgodnie z mapą.
 
15. Zostanie zorganizowana Światowa Liga Narodów z mocami arbitrażowymi i nadzorczymi.
 
16. Zostanie zorganizowany Światowy Sąd z mocami karnymi absolutnego bojkotu, kwarantanny, blokady i okupacji przez międzynarodową policję, przeciwko łamiącym międzynarodową moralność.
 
17. Stany Zjednoczone Ameryki, przy ścisłej współpracy z Zjednoczonymi Stanami Ameryki Południowej, Brytyjską Wspólnotą Narodów, ZSRR oraz Światową Ligą Narodów, będą promować i wspierać zjednoczenie zrzekniętych się terytoriów i obszarów obecnie podzielonych w sposób nieracjonalny na dobrze zorganizowane, demokratyczne i całkowicie zdemilitaryzowane republiki, zgodnie z przybliżeniem na mapie.
 
18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, wyspa Korsyka, a ostatecznie Włochy oraz wyspy Sardynia i Sycylia, zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, zjednoczone „Stany Zjednoczone Europy”.
 
19. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Svalbard zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, zjednoczone „Stany Zjednoczone Skandynawii”.
 
20. Kontynent afrykański zostanie zreorganizowany i zjednoczony jako zdemilitaryzowana, zjednoczona „Unia Afrykańskich Republik”.
 
21. Obszary Arabii Saudyjskiej, Syrii, Libanu, Iraku, Hedżazu (Arabia), Adenu (Jemen) i Omanu zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana unia „Arabskich Zjednoczonych Republik”.
 
22. Obszary znane jako Indie, włączając Afganistan, Beludżystan, Nepal, Bhutan i Birmę, zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane „Zjednoczone Republiki Indii”.
 
23. Obszary znane jako Chiny, Mongolia Wewnętrzna, Tybet, Tajlandia, Malaje, Indochiny i Korea zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowane, zjednoczone „Republiki Chin”.
 
24. Obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Dodekanez i sąsiednie wyspy na Morzu Egejskim zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana „Federalna Republika Grecji”.
 
25. Obszary znane jako Eire (Irlandia) i Irlandia Północna zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana niepodległa republika „Eire”.
 
26. Obszar Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Transjordania, oraz sąsiednie wymagane regiony zgodnie z mapą, ze względów historycznych i konieczności złagodzenia problemu uchodźców powojennych, zostaną zjednoczone jako zdemilitaryzowana republika „Hebrewland”.
 
27. Obszar znany jako europejska Turcja, sąsiadujący z Dardanelami, Morzem Marmara i Bosforem, ze względów strategicznych dla realistycznej strategii pokojowej, zostanie umieszczony pod wspólną kontrolą ZSRR i Turcji.
 
28. Obszar znany jako Turcja zostanie zdemilitaryzowaną, niepodległą republiką „Turcji”.
 
29. Wszystkie problemy związane z wymianą, transferem i repatriacją populacji będą administrowane przez Światową Ligę Narodów.
 
30. Sprawcy zbrodni i ich wspólnicy winni tej ohydnej wojny będą pociągnięci do odpowiedzialności i zostanie im wymierzona kara, której nie da się zapomnieć.
 
31. Wszyscy obywatele Japonii oraz osoby pochodzenia japońskiego o wątpliwej lojalności zostaną wydaleni z całej zachodniej półkuli, protektoratów USA oraz strategicznych wysp, a ich majątek zostanie skonfiskowany na potrzeby odbudowy powojennej.
 
32. Wszyscy obywatele Niemiec i Włoch oraz osoby niemieckiego i włoskiego pochodzenia, znani jako aktywni zwolennicy ideologii nazistowskich i faszystowskich, zostaną potraktowani w podobny sposób.
 
33. Imigracja Niemców, Włochów i Japończyków na zachodnią półkulę, do jej protektoratów oraz na wyspy zostanie wstrzymana na czas nieokreślony.
 
34. Wszystkie osoby niemieckiego pochodzenia z Prus Wschodnich i Nadrenii zostaną przeniesione do wnętrza Niemiec, a te regiony zostaną trwale zde-prusowane.
 
35. Wszystkie osoby niemieckiego, włoskiego i japońskiego pochodzenia zostaną trwale wydaleni z terenów, które obecnie opanowali, a ich majątek zostanie skonfiskowany na potrzeby odbudowy powojennej.
 
36. Aby oczyścić populacje pokonanych agresorów Osi z zatrucia militaryzmem; aby usunąć i zniszczyć ich potencjalne instytucje wojskowe; aby odzyskać skumulowane łupy oraz reedukować ich na potrzeby ewentualnego członkostwa w Rodzinie Narodów, obszary Niemiec-Austrii, Włoch i Japonii zostaną hermetycznie i nieokreślone czasowo zamknięte i zarządzane przez mianowanych gubernatorów pod nadzorem Światowej Ligi Narodów.
 
37. Wszystkie zasoby, zdolności przemysłowe i pracownicze obszarów objętych kwarantanną zostaną wykorzystane na potrzeby odbudowy powojennej i rekonstrukcji.
 
38. Aby zmniejszyć liczebną moc narodów agresorskich, jako potencjalną przewagę militarną, zostanie opracowana i wdrożona Polityka Kontroli Ludności w obszarach objętych kwarantanną.
 
39. W Nowym Światowym Moralnym Porządku, do którego ustanowienia dążymy, oprócz niezbędnych wolności politycznych, konieczne są następujące fundamentalne zmiany ekonomiczne:
 
(a) Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych i sprawiedliwy ich podział między wszystkie narody... wszędzie na świecie;
(b) Nacjonalizacja międzynarodowego bankowości, inwestycji zagranicznych, kolei i elektrowni... wszędzie na świecie;
(c) Nacjonalizacja wszystkich zakładów produkujących uzbrojenie przez wszystkie mocarstwa wojskowe;
(d) Federalna kontrola handlu zagranicznego i żeglugi;
(e) Ustanowienie światowego wspólnego systemu monetarnego;
(f) Światowe ograniczenia stóp procentowych do maksymalnie dwóch procent;
 
40. Aby zachować zwycięstwo i przywództwo naszego zjednoczonego demokratycznego wysiłku... którego celem nie jest zemsta ani eksploatacja, ale wolność i bezpieczeństwo dla wszystkich narodów dla pokojowego postępu... zjednoczone „Naczelne Dowództwo Wojenne Narodów Zjednoczonych” na koniec obecnej wojny, zostanie uznane i przekształcone w stałą „Naczelną Radę Wojskową i Ekonomiczną” współpracującą ze Światową Ligą Narodów w budowie powojennej i w celu egzekwowania światowego pokoju.
 
41. „Naczelna Rada Wojskowa i Ekonomiczna” powoła gubernatorów do zarządzania obszarami objętymi kwarantanną do czasu ich ewentualnego zwolnienia warunkowego.
 
W celu osiągnięcia tego celu musimy walczyć aż do osiągnięcia pełnego zwycięstwa.”